Kerkdiensten

Barneveld - ds. A. Buursema

Zondag, 18 November 2018, 10:00
 • zingen: NLB 216
 • stilte
 • Votum  en groet  (Sela)
 • zingen: NLB 146c 1.3.4
 • schuldbelijdenis: Agnus Deï (Sela)
 • genadeverkondiging.
 • zingen: nlb 256
 • doop
 • zingen: 'zegen voor de kinderen' van Sela.
 • gebed
 • bijbel lezen: Job 1, 1-5 ; Jesaja 43, 1-7
 • kinderlied: Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde (psalm 8)
 • preek
 • zingen: opwekking 717
 • leefregels
 • zingen: psalm 1,1
 • gebed
 • collecte
 • zingen: psalm 150
 • zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld