Kerkdiensten

Voorthuizen - ds. F. Gerkema, Amersfoort

Zondag, 11 November 2018, 10:00
 • Welkom & mededelingen door de ouderling van dienst
 • Aansteken van de kaarsen
 • Zingen:                 HH 570 (Bron van licht en leven)
 • Stilte
 • Zingen:                 HH 495 (Onze hulp)
 • Gebed
 • Richtlijn
 • Zingen                  HH 685 (Laat zo je licht maar schijnen)
 • Kinderen naar de Bijbelklas
 • Psalm 62:1
 • 1 Samuël 30:1-6
 • Psalm 62:2,3
 • 1 Samuël 30:7-20
 • Psalm 62:4
 • 1 Samuël 30:21-25
 • Psalm 62:5,6
 • Preek
 • Zingen:                 LB 939 (Op U alleen)
 • Gebed
 • Kinderen terug in de dienst
 • Collecte
 • Zingen:                 HH 420 (Heer wijs mij uw weg)                                = Opw 687
 • Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld