Kerkdiensten

Barneveld - ds. A. de Snoo, Leusden

Zondag, 11 November 2018, 16:30
 • Begroeting
 • NLB Ps.23c (Mijn God, mijn herder)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Matteüs 9:35-38 en 11:25-30
 • LvdK 436:1,4,6
 • Preek over Zondag 31 : Kom tot Mij!
 • Ps.19:5,6
 • Dankgebed
 • Geloofsbelijdenis: NGKB 175b (wisselzang)
 • Gaven
 • Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg)
 • Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld