Kerkdiensten

Barneveld - br. J.J.D. Baas

Zondag, 11 November 2018, 10:00

1. Naderen tot God

 • Votum gezongen Opwekking 640
 • Zegengroet, beantwoorden met gezongen ‘Amen’.

2. God groot maken: Hem bezingen met

 • Psalm 95: 1, 2, 3 (Bundel ZddT)
 • Opwekking 770

3. Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

 • Schuld belijden: Lezen Romeinen 5: 12
 • Zingen GKB 30: 6
 • Genadeverkondiging: Romeinen 5: 15 - 17
 • Zingen: Opwekking 688

4. Gebed om de opening van het woord.

 • 5. Luisteren naar Gods Woorden

 • Schiftlezing 1: Daniël 2: 13 - 49
 • Zingen: Psalm 99: 1,2 (Bundel ZddT)
 • Schriftlezing 2: Openbaring 1: 1-3
 • Zingen Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
 • Preek. Thema: God heeft de wereld in zijn handen

6. God bedanken

 • Zingen: GKB 165
 • Leven met Hem: 1 Petrus 2: 11- 17
 • Zingen: NLB 912: 5
 • Dankgebed en voorbede
 • Collecte

7. Op weg met God

 • Slotlied: ELB 140 Kroon Hem met gouden kroon.
 • Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld