Kerkdiensten

Barneveld - ds. P.R. Barkema, Amersfoort

Zondag, 26 Augustus 2018, 10:00

toewijden aan God

gezongen votum en vredegroet

NPB Psalm 27:3 en 4 (‘Hoor als ik roep, Heer, antwoord op mijn smeken’)

klein worden voor God

LL Psalm 32:1 en 2 (‘Geluk is dat je zonden zijn vergeven’)

gebed

groot maken van God

LL Psalm 32:3 en 4

luisteren naar God

HH 104 (‘Alzo lief had God de wereld’)  

NBV Hebreeën 11

overdenking

schuilen bij God

gebed

LB 728 (‘De heiligen ons voorgegaan’)

voorbeden

op weg gaan met God

collecten

NBV Galaten 3:1-5

Kerk van alle tijden

Zegenlied Sela

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld