Kerkdiensten

Barneveld - ds. P.R. Baas, Apeldoorn

Zondag, 19 Augustus 2018, 16:30

1. Votum
2. Vredegroet
3. Zingen: DNP 92 : 1. 2, 5, 6 (Goed is het U te danken)
4. Gebed
5. Schriftlezing: Prediker 11 : 1 – 12 ; 8
6. Zingen: LB 720 (Alleen te leven om te zwoegen)
7. Tekst: Prediker 11 : 7 - 10
8. Verkondiging
9. Amenlied: LB 218 in wisselzang (Dank U voor deze mooie aarde)
2 en 5 allen, 3 mannen, 4 vrouwen
10. Gez. 179b
11. Gebed van dank en voorbede
12. Collecte
13. Slotlied: Opw. 671 (U schiep zon en man en sterrenpracht)
14. Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld