Kerkdiensten

Barneveld - ds.H. v/d Velde (NGK)

Zondag, 12 Augustus 2018, 16:30
 • Gezongen Votum met GK, Ps 121: 1
 • Votum en groet
 • Zingen: GK, Psalm 32: 1 en 3
 • Gebed om Gods zegen
 • Lezing uit Lukas 15: 25-32
 • Zingen: LvK, Gezang 481: 1 en 2
 • Verkondiging
 • Zingen: LvK, Gezang 481: 3 en 4
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • Slotzang: LvK, Gezang 281: 1-3
 • Zegen
 • Amenlied: LvK, Gezang 281: 4

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld