Kerkdiensten

Voorthuizen - ds. P.R. Baas, Apeldoorn

Zondag, 12 Augustus 2018, 10:00
1. Votum
2. Vredegroet
3. Zingen: LB 84a (=PvN 84 en Opw. 715) Wat hou ik van uw huis
4. Lezing van de wet
5. Zingen: LB 310 Eén is de Heer, de God der goden
6. Gebed
7. Schriftlezing: Mat. 4 : 12 – 25
8. Zingen: LB 454 (=GK1 Gez. 27) De mensen die gaan in het duister
9. Tekst: Mat. 5 : 1 – 12
10. Verkondiging
11. Amenlied: GK2 226 : 1, 4, 5 (=GK1 Gez. 74 : 1, 4, 5) Als een bruid op haar mooist
12. Gebed van dank en voorbede
13. Collecte
14. Slotzang: Ps. 84 : 1, 2, 3 Hoe lieflijk is uw huis, o Heer!
15. Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld