Kerkdiensten

Voorthuizen - kand. R. Koelewijn, Bunschoten

Zondag, 15 Juli 2018, 10:00
 • Mededelingen door de ouderling van Dienst
 • Stil gebed
 • Gezongen Votum
 • Groet
 • Gezongen Amen
 • Zingen: Stil, mijn ziel - Opw. 717
 • Leefregel: Filippenzen 2: 1 - 7
 • Opwekking 614 Zie hoe Jezus daar loopt
 • Gebed
 • Schriftlezing door Gemeentelid: Psalm 62
 • Zingen: Heer, U doorgrondt en kent mij – Opw. 518
 • Preek met als Thema: God is het fundament van je leven
 • Zingen :Mijn ziel is stil tot God mijn Heer - Psalm 62 : 1 en 4
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: Opwekking 597 Uw Liefde is zo Prachtig
 • Collecte
 • Slotlied: Juich, wie de Heer van harte eren - Psalm 33 : 1 en 6 (Nieuwe Psalmberijming)
 • Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld