Kerkdiensten

Barneveld - ds. G.F. de Kimpe - Viering Heilig Avondmaal

Zondag, 27 Mei 2018, 16:30
 • Na votum en groet: Gez.100:1 en 2
 • Gebed
 • Lezen: Luk.19:11-27 (FJA)
 • Gez.100:3 en 4
 • Lezen: Zondag 18
 • Uitleg
 • Gez. 100:5 en 6
 • Voorbeden / dank
 • Lezen: Formulier 4 H.A. t/m geloofsbelijdenis = Gez. 123:1, dan gesproken tekst, dan vers 4, dan weer
 • gesproken tekst
 • Dan gasten aan tafel, viering, dankzegging, en Lied 78:1 en 2 (oud LB), en weer terug naar de plaats
 • Inzameling van de gaven
 • Lied 78:3 en 4
 • zegen

Terug

Activiteiten

14 oktober 2018
20:00  Young Connect - Movie night
27 oktober 2018
14:30  Opvoedworkshops geloofsopvoeding
28 oktober 2018
20:00  Zingen bij de piano

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. G.F. de Kimpe

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld