Kerkdiensten

Barneveld Zuid - ds. A. Buursema -Viering Heilig Avondmaal

Zondag, 27 Mei 2018,  9:00
 • Votum: psalm 121, 1 
 • vrede-zegengroet
 • Lied: NLB 146, 1.2.5
 • Schuldbelijdenis: opwekking 328 
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: NLB 103c 1 en 3
 • Formulier 5 lezen
 • Na het gebed terwijl de tafel wordt klaargemaakt: laan uw tafel (sela)
 • eerste tafel: hebreeën 11, 5-6
 • Zingen: NLB 728, 1
 • Tweede tafel: hebreeën 11, 8-10
 • zingen:NLB 728, 2
 • Derde tafel: hebreeën 11, 32-40
 • zingen:  NLB 728, 3
 • De 10 woorden
 • Zingen: psalm 101, 1
 • Voor gebed: psalm 43,5
 • Dankzegging en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Lied: Blijf in Mij (sela)
 • Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld