Kerkdiensten

Barneveld - ds. G.F. de Kimpe - Pinksteren

Zondag, 20 Mei 2018, 10:00

Votum en groet
Zingen:
 - GK 102 b : 1, Opw. 343, GK 105 : 1, 3, 9, Opw. 334
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 51 : 4, 5
Gebed
Bijbellezing: Hand.2: 1-4, vers 11, vers 14 t/m 38
Zingen: Opw. voor Kids 205 en 31
Verkondiging: Hand.2:17A
Zingen: GK 102 b : 2 + 5
Gebed
Collecte
Zingen: LvK 477 en Opw. 334
Zegen

Terug

Activiteiten

14 oktober 2018
20:00  Young Connect - Movie night
27 oktober 2018
14:30  Opvoedworkshops geloofsopvoeding
28 oktober 2018
20:00  Zingen bij de piano

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. G.F. de Kimpe

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld