Kerkdiensten

Voorthuizen - br. J.J.D. Baas

Zondag, 06 Mei 2018, 10:00
Thema: De hoop die zeker is
 

1. Naderen tot God.

a. Votum: Psalm 121: 1
b. Zegengroet met gezongen Amen
c. Lofprijzing: GK 70: Gij dienaars van Hem.
d. Erkenning van schuld: Romeinen 3: 9 - 20
Psalm 6: 2 (ZddT)
e. Genadeverkondiging: Romeinen 3: 22- 24
f. Opw. 428 Genade zo oneindig groot…
g. Gebed

2. Luisteren naar God

a. Bijbellezing 1 Rechters 17
b. Zingen: Psalm 115: 2, 6 Zddt.
c. Bijbellezing 2: Galaten 5: 1 - 4
d. Kinderlied: ELB 463 Met vreugde zal ik voor u zingen Heer
e. Tekst Rechters 17: 13
f. Preek.

3. Dank aan God

a. Kort gebed
b. Zingen: Psalm 63: 2 Uw liefde is het hoogste goed.
c. Leven voor de Heer: Matt 22: 36 - 40
d. Zingen: Opwekking 520 Wees mijn verlangen
e. Voorbede
f. Collecte

4. Op weg met God

a. Zingen: NLB 835: Jezus ga ons voor
b. Zegen.

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld