Kerkdiensten

Barneveld - ds. R.Th. de Boer, Harderwijk

Zondag, 06 Mei 2018, 10:00

-          Welkom en mededelingen

-          korte introductie van de dienst

-          Psalm 121:1 (als votum) en groet

-          Psalm 124 (Kerkboek)

-          Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

-          Opwekking 461 (mijn Jezus, mijn redder)

-          Gebed om opening van het Woord

-          kindermoment (?)

-          Schriftlezing: Psalm 82, Jeremia 23:1-6

-          Psalm 72:1,2,7 (O God, wil aan de koning schenken)

-          Preek

-          Liedboek 285 (Geef vrede, Heer, geef vrede)

-          Gods gebod

-          Opwekking 687 (Heer, leer mij uw weg)

-          Dankgebed en voorbede

-          Collecte

-          Gezang 38:1,2,3 (Zoek eerst het koninkrijk van God, in canon)

-          Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld