Kerkdiensten

Barneveld - drs. P. Houtman

Zondag, 29 April 2018, 16:30
 • Votum en groet.
 • Zingen: Liedboek vdK (1973) 177: 1,2,7.
 • Lezing van de wet.
 • Zingen:
 • Gebed.
 • Schriftlezing: Jesaja 52: 13-53: 12.
 • Zingen: Ps. 22: 1,3,5.
 • Lezing van Zondag 15 HC.
 • Verkondiging.
 • Zingen: Liedboek vdK (1973) 178: 1,6,7,8.
 • Geloofsbelijdenis.
 • Zingen: GK (oud) Gez. 89: 1,2,4.
 • Gebed.
 • Collecte.
 • Slotzang: Ps. 22: 11,13.
 • Zegen.

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld