Kerkdiensten

Barneveld - ds. G.F. de Kimpe

Zondag, 22 April 2018, 10:00
 • Votum en groet:
 • GK Gez.121:1 en 2 (God, die was en is en komt)
 • Als wetlezing: Lezen: Kolos.2:20-3:11
 • Gez. 121:7
 • Gebed
 • Lezen: Hand1:1-8
 • LvK Lied 300:1 en 6 Eens als de bazuinen klinken
 • Verkondiging, met bijzondere aandacht voor Hand.1:3b
 • NLB lied 913, Wat de toekomst brengen moge
 • Gebed, voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Ps.146:1,5,6,8
 • Zzegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld