Kerkdiensten

Barneveld - ds. H. van der Velde

Zondag, 04 Maart 2018, 16:30
 • Votum: Zingen GK Psalm 121: 1
 • Groet door de voorganger
 • Zingen: GK Psalm 121: 2, 3 en 4
 • Gebed om Gods zegen
 • Belijdenislied: Nieuwe Liedboek 939: 1, 2 en 3, Op U alleen…
 • Schriftlezing: Jesaja 45
 • Zingen: GK Psalm 27:3
 • Verkondiging na lezing HC Zondag 9
 • Zingen: GK 149, Zie ik sterren aan de hemel staan..
 • Dankgebed
 • Collectes
 • Slotzang: GK 160: 1 en 2, Groot is uw trouw, o Heer..
 • Zegenbede met gezongen Amen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld