Kerkdiensten

Barneveld - ds. G.Zomer, Houten

Zondag, 04 Maart 2018, 10:00
 • Welkom
 • Zingen Opwekking 369 (Door uw genade, Vader)
 • Stilte
 • Votum / Zegengroet / Amen
 • Zingen: Psalm 48 : 1, 4
 • Wet: Ezechiel 36 : 26 – 27 + Galaten 5 : 16 – 23 (BGT)
 • ZG 31 Hoor huis van Israël
 • Lezen: Jeremia 18 : 1-12
 • Kindermoment:
 • Zoals klei in de hand van de pottenbakker (Elly & Rikkert)
 • Verkondiging over Jeremia 18 : 1-6
 • Zingen: NLB 273 : Loof God die zegent al wat leeft.
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • Zingen: PvN 130
 • Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld