Kerkdiensten

Barneveld - ds. A. Buursema - dienst met extra ruimte en aandacht voor mensen met een beperking

Zondag, 18 Februari 2018, 10:00

In deze dienst gaan we samen God groot maken! We gaan daarom ook samen zingen en daarbij vrolijke muziek maken.  
Dat doen we ook met extra muziek instrumenten.

 

 • votum: psalm 121 (psalmen voor nu)
 • groet
 • zingen: NLB 218
 • schuldbelijdenis: 
 • eerst: psalm 32, 1.3 (zingend door de tijd)
 • schuldbelijdenis
 • genadeverkondiging
 • zingen: psalm 145 (Psalmen voor nu)
 • gebed
 • lezen: Marcus 2, 1-12
 • zingen: opwekking 461
 • preek
 • zingen: Heer onze Heer (Femke en Mariska)
 • lied van de 10 woorden op de wijs van ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’.
 • gebed
 • collecte
 • zingen: Ik zal er zijn (Sela)
 • zegen

 

Terug

Activiteiten

24 februari 2018
09:00  Dagretraite ‘Psalmen-fan-David'
02 maart 2018
20:00  Young Connect Soos
07 maart 2018
20:00  Ouderavond "In gesprek" i.s.m. PlayBack
08 maart 2018
20:00  Open gesprek avond
12 maart 2018
20:00  Hermeneutiek - lees- & bespreekgroep - Hoofdstuk 7 en 8
16 maart 2018
09:00  Vrouwenweekend
18 maart 2018
20:00  In His Presence - rust zoeken bij God
20 maart 2018
20:00  Open gesprek avond
30 maart 2018
09:00  Jongerenkamp 16+
06 april 2018
20:00  Young Connect Soos

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. G.F. de Kimpe

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld