Kerkdiensten

Barneveld - ds. A. Buursema

Zondag, 22 Oktober 2017, 10:00

Liturgie:

 • Votum en groet Sela
 • zingen: NLB 146c 1.3.7
 • schuldbelijdenis: Agnus Dei (sela)
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: opwekking 803
 • Gebed
 • Lezen: Jozua 3 en 4
 • zingen: psalm 114 (jan Mul)
 • preek
 • zingen: psalm 105, 1.3.4.5
 • wet: NLB 311
 • belijdenis Ruben Luchtenberg
 • Zingen: opwekking 710
 • Doop
 • zingen: Gods zegen voor jou (sela)
 • gebed
 • Collecte
 • zingen: NLB 704
 • zegen

Terug

Activiteiten

24 februari 2018
09:00  Dagretraite ‘Psalmen-fan-David'
02 maart 2018
20:00  Young Connect Soos
07 maart 2018
20:00  Ouderavond "In gesprek" i.s.m. PlayBack
08 maart 2018
20:00  Open gesprek avond
12 maart 2018
20:00  Hermeneutiek - lees- & bespreekgroep - Hoofdstuk 7 en 8
16 maart 2018
09:00  Vrouwenweekend
18 maart 2018
20:00  In His Presence - rust zoeken bij God
20 maart 2018
20:00  Open gesprek avond
30 maart 2018
09:00  Jongerenkamp 16+
06 april 2018
20:00  Young Connect Soos

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. G.F. de Kimpe

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld