Agenda

Vorige maand Vorige dag Volgende dag Volgende maand
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Ga naar maand

Barneveld - ds. H. van der Velde

Zondag, 08 Maart 2020, 10:00
Gezongen Votum: GK, Psalm 121: 1 en 2, Ik sla mijn ogen op…
Groet, gevolgd door gezongen Amen
We zingen: GK, Psalm 84: 3 en 4, Welzalig hij die al zijn kracht…
Gebed om Gods zegen
Wetslezing uit Romeinen 13: 8-14
Zingen: HH 420, U maakt ons één en HH 391, U roept ons samen…
Kinderlied: Op Toonhoogte 549, U bent machtig, U bent groot
Lezing uit de bijbel: Efez. 4: 15-16 en Johannes 17: 1-26 (Bea Keegstra)
Zingen: GK, Lied 103: 1 en 4, O, Schepper, Geest, woon in uw kerk
Verkondiging in 3 delen:
Na deel 1: Lied 103: 5, Laat U mijn hart een tempel zijn
Na deel 2: Lied 103: 6, O Geest, die al Gods heil ontvouwt..
Na deel 3: Lied 103: 7, Wanneer des vijands strijdkreet klinkt..
Zingen: GK, Lied 103: 8 en 9, Geest van de Vader en de Zoon
Dankgebed en voorbeden
Kollectes
Zingen: GK, Lied 64: 1-3, Vrede zij u…
Zegenbede
  • Afsluiting met GK, Lied 64: 4, Vrede zij u….

Terug

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp heeft het beroep aangenomen

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld