Agenda

Vorige maand Vorige dag Volgende dag Volgende maand
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Ga naar maand

Barneveld - br. J.J.D. Baas - 1e advent

Zondag, 01 December 2019, 10:00

1. Naderen tot God
    a. NLB 439: 1, 2 Verwacht de komst des Heren.
    b. Votum: Opw 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen;
    c. Zegengroet met gezongen Amen
2. God groot maken
    a. Psalm 24: 1(a), 2 (v), 3 (a), 4(m), 5(a).
    b. Hemelhoog 582a Dit is de dag.
3. Luisteren naar God
    a. Schuldbelijdenis: Schriftlezing: Romeinen 3: 19, 20
    Zingen: Psalm 130 PvN
    b. Genadeverkondiging: Schriftlezing: Romeinen 3: 21 -24
    Zingen opwekking 263: Er is een Verlosser
    c. Gebed. Gebed om zegen voor de dienst
    d. Kinderlied: Projectlied. Tekst zie onder.
    e. Schriftlezing 1: Genesis 38: 1 – 19 en 24 - 27
    f. Zingen: psalm 25: 3(ZddT)
    g. Schriftlezing 2: Matt. 1: 1 – 18
    h. Zingen: GKB 79: 1, 2 Hoe zal ik Hem bezingen?
    i. Preek: Gods onbegrijpelijke genade.
4. Dank aan God.
    a. Dankgebed aansluitend aan de preek.
    b. Antwoordlied: Psalm 16 PvN(Hh 8) Ik val niet uit uw hand
    c. De regel van de dankbaarheid
    d. Zingen GKB Psalm 63: 2
    e. Voorbeden en dankgebed.
    f. Collecte:
5. Op weg met God
    a. Zingen: Hemelhoog 679 Heer uw licht en uw liefde schijnen.
    b. Zegen. Gezongen Amen

 

Terug

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp heeft het beroep aangenomen

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld