Agenda

Vorige maand Vorige dag Volgende dag Volgende maand
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Ga naar maand

Barneveld - ds. P.F. de Boer, Ermelo

Zondag, 28 Juli 2019, 16:30
 • Votum en Vredegroet.
 • Ps 122: 1,3 – Wat was ik blij toen mij een stem [DNP=De Nieuwe Psalmberijming]
 • Gebed.
 • Bijbellezing: Filippenzen 4:1-9.
 • Gz 168 – ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God [2x]
 • Tekst: Filippenzen 4:4-7.
 • Preek.
 • Stiltemoment na de preek
 • Ps 118: 8,10 – De steen, die door de tempelbouwers
 • Gz 179B – gezongen geloofsbelijdenis
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • LB 1010 = LvK 285: 1-a, 2-m, 3-v, 4-a – Geef vrede, Heer, geef vrede [Beurtzang]
 • Zegen

Terug

Activiteiten

10 december 2019
19:00  ATB'en met Connect
11 december 2019
20:00  Stil zijn bij God
14 december 2019
15:00  ATB'en met Connect
17 december 2019
19:00  ATB'en met Connect
21 december 2019
15:00  ATB'en met Connect
24 december 2019
19:00  ATB'en met Connect
28 december 2019
15:00  ATB'en met Connect
31 december 2019
19:00  ATB'en met Connect
04 januari 2020
15:00  ATB'en met Connect
07 januari 2020
19:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld