Stil zijn bij God

‘Druk , druk’ en stil zijn voor God

‘Druk, druk’. Herken je het? Er is bijna niemand die eraan ontkomt. Dag in, dag uit, week in, week uit zijn we druk. Zelfs de zondag ervaren sommigen soms nauwelijks als een rustdag: ook dan moet er van alles gebeuren, tot in de kerkdiensten toe.

In de afgelopen tijd zijn een paar mensen uit Kerk aan het Plein hierover met elkaar in gesprek geweest. We hebben nagedacht over hoe we in ons midden een terugkerend moment van rust zouden kunnen creëren. Een moment waarop de Here God, om zo te zeggen, alleen aan het woord komt en wij stil zijn. En waarin we, persoonlijk, nadenken over wat Hij zegt. Misschien ook in stil gebed tot Hem gaan.

Voortaan willen we elke veertien dagen de kerk openstellen. Om 20.00 uur, in de Kerk aan het Plein.

Kom binnen in stilte, zoek een plek waar je je op je gemak voelt.
Er is muziek, een Bijbellezing, stilte en tot slot wordt er een gebed uitgesproken. Al met al een half uur ongeveer.
Je bent hartelijk welkom.

Voor de data van de bijeenkomsten, zie de pagina op de website van Kerk aan het Plein.