Welkom

Wij heten u bijzonder welkom bij de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt van Barneveld-Voorthuizen. Op deze site leest u het een en ander over ons als kerk. Wilt u een keertje komen kijken? U bent van harte welkom tijdens onze zondagse kerkdiensten.
Op deze website kunt u zien dat er meer gebeurt dan alleen de zondagse kerkdiensten. Ook door de week hebben we diverse activiteiten.

U denkt misschien: 'Vrijgemaakt?, wat geloven jullie eigenlijk?'.Lees dan hier verder of neem contact met ons op.

 

Kerkdiensten op Eerste Paasdag 2019

Hartelijke welkom in de kerkdiensten op Eerste Paasdag! We vieren de opstanding van onze Here Jezus Christus.

Barneveld - 10:00 uur

In De Burcht is ds. A. Buursema de voorganger. Van harte welkom!

In deze dienst zullen, zo de Here wil, June Doornbos en Yara van de Heg gedoopt worden.

Voorthuizen - 10:00 uur

In de dienst te Voorthuizen gaat ds.H.  van der Velde voor. De locatie is kerkcentrum Odulf. Het thema van de preek is ‘Een tempel overbodig’.

Barneveld - 16:30 uur

Ds. W.M. van Wijk gaat voor in de middagdienst. Over de preek:

Opstaan uit de dood. Is dat net zoiets als ’s morgens wakker worden en uit je bed opstaan?
Hoe ongelooflijk het ook is, dit is de kern van het Evangelie. Als Jezus niet is opgestaan, kunnen we ophouden met geloven en kerkzijn. Maar er klinken ook tegenstemmen waar we naar moeten luisteren: om je heen, in je eigen hart, in de Schrift zelf.
Opstandingsgeloof is ook opstandig geloof!

Zingen bij de piano op zondag 5 mei

 

ATB'en met Connect

Elke zaterdag atb'en van 15:00 - 17:00 uur. Er wordt vertrokken bij Jumbo Veller. Opgave is niet nodig. Komen en meedoen is voldoende. Meer info.

Doop van twee Anna's

In de morgendienst op 27 januari 2019 zijn in De Burcht Anna Hoekstra,dochter van Jonathan en Hillene Hoekstra en Anna Sebens, dochter van Henk en Geanne Sebens, gedoopt.
De preek van ds. Buursema ging over Psalm 131: "David wil bij God zijn, niet om wat Hij geeft, maar om wie Hij is."
 

Wereldkerken

De diaconie is bezig om onze gemeente te laten meedoen met het wereldkerkenproject van Red een Kind. In bijgevoegde brief is te lezen wat het project inhoudt en hoe u kunt deelnemen. Van harte aanbevolen!

brief wereldkerkenproject

Alpha-cursus Voorthuizen

Begin maart starten we weer met de Alpha-cursus. Een cursus die we samen met de andere Gereformeerde kerken in Voorthuizen geven.

 

Waarschijnlijk heb je al wel iets gezien over deze cursus. Misschien twijfel je: zal ik me aanmelden. Durf ik wel, helemaal alleen, in een vreemde groep. Durf ik mezelf wel te laten zien, in al mijn twijfel, misschien wel boosheid, teleurstelling? Durf ik wel met een ander samen naar zo’n gespreksgroep?
 
Lees meer: Alpha-cursus Voorthuizen

Ds. de Kimpe is met emeritaat!

Op zaterdag, 3 november 2018, heeft ds. G.F. de Kimpe vanwege zijn emeritaat afscheid genomen in een feestelijke bijeenkomst met gasten en de gemeente. Een bijeenkomst met ds. de Kimpe in de hoofdrol. Diverse gasten uit het leven van hem passeerden de revue en vertelden allerlei anekdotes. Heel bijzonder!

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld