Welkom

Wij heten u bijzonder welkom bij de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt van Barneveld-Voorthuizen. Op deze site leest u het een en ander over ons als kerk. Wilt u een keertje komen kijken? U bent van harte welkom tijdens onze zondagse kerkdiensten.
Op deze website kunt u zien dat er meer gebeurt dan alleen de zondagse kerkdiensten. Ook door de week hebben we diverse activiteiten.

U denkt misschien: 'Vrijgemaakt?, wat geloven jullie eigenlijk?'.Lees dan hier verder of neem contact met ons op.

 

Let op! Vanwege de maatregelen tegen het corona virus zijn er beperkende maatregelen.

De kerkdienst kan online gevolgd worden via  kerkdienstgemist.nl en er is beperkt ruimte om de dienst in het kerkgebouw mee te maken

Zie Kerkdiensten in coronatijd voor meer informatie.

 

Voedselbankactie!

 

Kerkdiensten op 5 december 2021

Op zondag 5 december 2021 zullen er twee kerkdiensten worden gehouden.

Morgendienst - vol verwachting leven

We leven in een bijzondere tijd. Veel mensen voelen zich somber, omdat het allemaal zo uitzichtloos lijkt. Weer die akelige Corona die oprukt. Een nieuwe variant die nog besmettelijker lijkt dan de vorige. En dan al die maatregelen erbij: afstand houden, mondkapje voor, weer geen kerkdiensten bij kunnen wonen, geen training na 5 uur, sociale contacten tot een minimum beperken, de onmenselijk hoge druk in de zorg…. Het maakt het
leven voor veel mensen moeilijk en lastig. En dan vieren wij advent. Het feest van vol verwachting uitzien. Maar waar wachten we op? En we wachten al zo lang!
Hoe kunnen wij als kerkmensen in deze tijd hoopvol leven? Zondagmorgen gaan we daar over nadenken in de dienst, naar aanleiding van Lukas 1: 26 – 38, de aankondiging bij Maria. Wat doet God? Kunnen we wat van Maria leren?
 
U bent van harte welkom in deze dienst van GKV De Burcht op D.V. 5 december a.s. om 10 uur. Er kan ook online worden meegekeken  via kerkdienstgemist.nl. In geval van een storing bij kerkdienstgemist kan ook via youtube worden gekeken.

Middagdienst - gebedsverhoring

Worden al jouw gebeden verhoord? Die van mij niet. Maar hoe zit het dan met allerlei teksten in de Bijbel die er op lijken te wijzen dat God al onze gebeden verhoort? Zondagmiddag staan we stil bij wat de Bijbel leert over gebedsverhoring. Hoe kunnen we echt als mensen van advent (vol verwachting) bidden? 

De middagdienst zal niet worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Let op: deze dienst begint om 16:00 uur. Van harte welkom!


De liturgieen kunt u bekijken door in de linkerkolom op de dienst te klikken.

De collecte is bestemd voor de Kerk. U kunt geven in de kerk, via de givt app of overmaken op rekening van de kerk NL31 RABO 0366 3486 12 t.n.v. Gereformeerde kerk Barneveld-Voorthuizen met vermelding van: collecte 5 dec 2021.

 

Audiobestand ouderavond over Weerbaarheid

Op 9 november 2021 werd in kerkgebouw De Burcht een avond gehouden voor ouders en andere opvoeders over Weerbaarheid, met name bij tieners. De invulling van die avond werd verzorgd door ‘Know Limits’ (Ken je grenzen), een onderdeel van ELAN.
Van die avond is een opname gemaakt met een mobiele telefoon. De verhalen van Lenie Kap en Nelske Vink zijn goed te volgen, de vragenstellers komen niet goed door, maar vaak blijkt uit de beantwoording wel waar de vraag over ging. 
Er is een document verspreid met 10 tips. Die tips worden in de opname door Nelske besproken.

 

Download: Weerbaarheid 10 tips voor ouders.pdf

Boodschap aan Barneveld?

Barneveld is een christelijk dorp, op de Biblebelt. Dat is het beeld dat veel mensen van Barneveld hebben. Dat geldt misschien ook voor jou. Toch zijn er in Barneveld en de omliggende dorpen ook duizenden mensen voor wie God of Jezus vooral stopwoorden zijn. Die niet met het christelijk geloof zijn opgegroeid. Of daarvan vervreemd zijn geraakt; of er een naar beeld van hebben gekregen door wat ze ervan hebben ervaren in hun omgeving. 

Hebben we als christenen die nog wel met God en Jezus vertrouwd zijn, boodschap aan hen? Misschien wel onze buren, collega’s, sportmaatjes en noem maar op. Weten zij hoe jij in het leven staat? Wat heeft ‘corona’ gedaan met geloof, met kerken, met relaties?

Lees meer: Boodschap aan Barneveld?

Doop van Liam en bevestiging van ambtsdragers

Op zondag 13 juni 2021 is Liam Ooms, zoon van Gerjan en Judith, gedoopt. En zijn er nieuwe ouderlingen en diakenen bevestigd.

Felicitaties en Gods zegen toegewenst!

Kerkdienst op 9 mei 2021

De preek in de kerkdienst van 9 mei 2021 had als thema "De beste stuurman staat niet aan de wal". Dit naar aanleiding van Jacobus 3:1-12. 
Na de bijbellezing werd de vraag gesteld "Wat komt er bij je op nav het gelezen bijbelgedeelte?" Hieronder de antwoorden verzameld mbv mentimeter.
 

Top 10 mooiste bijbelverhalen

Op zondag 7 februari vroeg ds. Blijdorp aan de kinderen om een top 3 van mooiste verhalen over Jezus op te sturen. Uit de inzendingen is een mooie top 10 gerold, waarvan ds. Blijdorp een mooie video heeft gemaakt.

Lees meer: Top 10 mooiste bijbelverhalen

Afspraken mbt bezoeken van kerkdiensten

Voor het bezoeken van de kerkdiensten de komende tijd zijn er afspraken gemaakt. Deze afspraken kunt u vinden bij de pagina's over de kerkdienst: Kerkdiensten in coronatijd

Pagina 1 van 2

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld