Welkom

Wij heten u bijzonder welkom bij de Nederlandse Gereformeerde Kerk De Burcht. Op deze site leest u het een en ander over ons als kerk. Wilt u een keertje komen kijken? U bent van harte welkom tijdens onze zondagse kerkdiensten.
Op deze website kunt u zien dat er meer gebeurt dan alleen de zondagse kerkdiensten. Ook door de week hebben we diverse activiteiten.

U denkt misschien: Wat geloven jullie eigenlijk?'.Lees dan hier verder of neem contact met ons op.

 

 

Kerkdiensten op zondag 1 oktober 2023

Komende zondag zijn er twee diensten in De Burcht, om 10 uur en om 16:30 uur. Van harte welkom!

Morgendienst

Mens, waar ben je? (N.a.v Genesis 3: 1-9)
Een indringende vraag die in het begin van de Bijbel wordt gesteld. Het is de stem van God, die op zoek is naar de mens. Maar God weet toch alles? We kunnen ons niet eens voor hem verstoppen weten we o.a. uit Psalm 139. Waar is God dan op uit? Wat is er nu werkelijk fout gegaan in het Paradijs?
In deze stressvolle tijd, lopen veel mensen met een masker op. “Ze moesten eens weten, wat ik echt doe of denk.” We doen ons graag beter voor dan we zijn de sociale media zijn daar het bewijs van. Kijk eens hoeveel ‘likes’, hoeveel vrienden ik heb? We verschuilen ons het liefst achter mooie façades.
En dan klinkt daar die indringende vraag aan ons: mens waar ben je.
Zondagmorgen gaan we daarover nadenken.

Downloads: werkbladen voor de kinderen

Middagdienst

Komende zondag is het Israëlzondag. In de middagdienst staan we stil bij het verhaal waarin die naam – Israël – voor het eerst in de Bijbel voorkomt: Jakob vecht met de engel van God, God zelf bij de Jabbok. En hij krijgt dan die nieuwe naam, terwijl God zijn naam verborgen houdt. Een wonderlijk verhaal, dat ik zondagmiddag wil lezen als een oergeschiedenis van Israël en heel de mensheid omdat we worstelen met God en God worstelt met ons. Totdat Hij ons zegent.


De kerkdiensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. In geval van een storing bij kerkdienstgemist kan ook via youtube worden gekeken.
 
De liturgie kunt u bekijken door op de website in de linkerkolom op een dienst te klikken.

De collecte is bestemd voor de Kerk. U kunt geven in de kerk in de collectezak, via de givt app of overmaken op rekening van de kerk NL31 RABO 0366 3486 12 t.n.v. Gereformeerde kerk Barneveld-Voorthuizen met vermelding van: collecte 1 okt 2023.

Morgendienst 18 juni 2023

In de morgendienst van zondag 18 juni 2023 ging het over hoe God doorwerkt in generaties. En wat het betekent voor de manier waarop wij ons opstellen richting generaties voor en na ons. Vier bijbelgedeelten hierover (Exodus 3,13-15; Exodus 20,4-6; Psalm 78,1-8 en Lucas 14,25-27) werden uitgelegd en toegepast.

Ook het kindermoment leverde een mooi moment op. Er werd een kring gevormd van 'generaties',van boomers, patatgeneratie tot millenials en de generatie Z.

En er werd een grote kring gevormd bij het zingen van 'Samen in de naam van Jezus´.

 

 

 

 

 

 

Bevestiging ambtsdragers

Op zondag 11 juni 2023 zijn er nieuwe ambtsdragers bevestigd. Gods zegen gewenst!

Geloofsbelijdenis op zondag 28 mei 2023

Op zondag 28 mei 2023 hebben twee jongeren in het openbaar hun geloof beleden, Aron en Bas, gefeliciteerd met jullie keuze!

In de pinksterpreek ging het ook over kiezen. Met Pinksteren is de Heilige Geest gekomen voor iedereen, maar toch moet je zelf kiezen om bij Jezus te horen. Maak die keuze doordat de Geest je insluit!

 

De Nederlandse Gereformeerde Kerken: hoopvol onderweg in Gods wereld

“Wat gescheurd was, wordt weer heel”

Op 1 mei 2023 ontstaat een nieuwe kerkgemeenschap, voortkomend uit de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Ruim vijftig jaar lang hebben deze twee kerkgenootschappen naast elkaar bestaan. Op 1 mei 2023 gaan ze samen verder onder de naam Nederlandse Gereformeerde Kerken, afgekort NGK. Deze twee kerken slaan een bladzijde om. Er verschijnt een nieuwe pagina, een nieuw hoofdstuk waaraan ze samen verder schrijven.

Het nieuwe hoofdstuk begint niet met een blanco pagina. Regionaal vinden we elkaar in nieuwe verbanden en landelijk is er nu dus de nieuwe kerkgemeenschap. Maar plaatselijke kerken kunnen de tijd nemen die ze nodig hebben om aan deze nieuwe passage te beginnen, ze bepalen zelf de komende jaren hoe de eenheid vorm krijgt.

In onze gemeente betekent dat dat we verder gaan met nu twee zelfstandige gemeentes, t.w. Nederlandse Gereformeerde Kerk De Ontmoeting én Nederlandse Gereformeerde Kerk De Burcht. Vanaf 1 januari 2024 komt daar nog een zelfstandige gemeente bij nl. de Nederlandse Gereformeerde Kerk aan het Plein. Wij bouwen rustig verder aan samenwerking waar dat kan en nodig is maar blijven zelfstandige gemeentes.

Ergens in het grote en hoopvolle verhaal van schepping tot vrederijk heeft het ontstaan van de Nederlandse Gereformeerde Kerken een plaats. Jezus Christus, Gods Zoon die de liefde in eigen persoon is, is ook in het nieuwe hoofdstuk van deze nieuwe kerk de hoofdpersoon. Hij
regeert als koning vanuit de hemel, Hij is met zijn Geest aan het werk in deze wereld, in mensen en in kerken. Hij werkt toe naar zijn eeuwige rijk van vrede. Alles wat deze nieuwe kerk nodig heeft, mogen we van Hem verwachten.

Twee kerkgemeenschappen worden één en gaan samen een nieuw hoofdstuk in hun geschiedenis schrijven. Het zal mensen blij of juist verdrietig maken, of misschien laat het sommigen wel helemaal koud; in Gods verhaal spelen hele verschillende personages een rol.
God geeft ons aan elkaar om samen te ontdekken wat het betekent om uit genade en in vrijheid te leven. Met vallen en opstaan leren we om achter Christus aan te gaan en om te groeien in geloof, hoop en liefde. Met elkaar mogen we dat mooie verhaal waarin Jezus Christus de hoofdrol speelt doorvertellen: in woorden en in daden.

Meer informatie over de Nederlandse Gereformeerde Kerk De Burcht vindt u hier: https://ngkbarneveld.nl
Meer informatie over de Nederlandse Gereformeerde Kerk aan het Plein vindt u hier: https://www.kerkaanhetplein.nl

Podcast "Op hoop van zegen"

Vandaag online: Op hoop van zegen. Een podcast voor onze gemeente, gemaakt door Atze en Wilmer.
Om in gesprek te zijn, om verdieping te zoeken, om verbondenheid te ervaren.
 
In deze eerste periode zal de podcast helemaal gewijd zijn aan ‘vrouw en ambt’. We bespreken allerlei bijbelteksten en proberen wat meer grip te krijgen op deze discussie. De eerste aflevering gaat over man en vrouw in het begin – bij de schepping van de wereld.
 
Na de serie over vrouw en ambt gaan we eigenlijk pas echt beginnen met de podcast. We hopen allerlei elementen van ons gemeente zijn aandacht te geven en te bespreken, liefst ook met gemeenteleden aan tafel. We bidden dat God dit wil gebruiken in zijn Koninkrijk en voor de opbouw van onze gemeente. Op hoop van zegen!
 
De podcast "Op hoop van zegen" kan beluisterd worden op deze website en met behulp van de Scipio app.

Kerkdiensten

01 oktober 2023
10:00  br. J.J.D. Baas
16:30  ds. W.M. Blijdorp
08 oktober 2023
10:00  ds. W.M. Blijdorp
16:30  ds. A. Buursema
15 oktober 2023
10:00  G. de Kimpe – Jeugddienst
16:30  ds. Z. van Hijum, Almere

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema