Welkom

Wij heten u bijzonder welkom bij de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt van Barneveld-Voorthuizen. Op deze site leest u het een en ander over ons als kerk. Wilt u een keertje komen kijken? U bent van harte welkom tijdens onze zondagse kerkdiensten.
Op deze website kunt u zien dat er meer gebeurt dan alleen de zondagse kerkdiensten. Ook door de week hebben we diverse activiteiten.

U denkt misschien: 'Vrijgemaakt?, wat geloven jullie eigenlijk?'.Lees dan hier verder of neem contact met ons op.

 

Belijdenisgroep 2017 op pelgrimstocht naar Trier en Echternach

De Heer behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

                                                       (Psalm 121:7-8, een pelgrimslied)

Afgelopen vrijdag vertrokken wij, een groot deel van de belijdenisgroep 2017, op een pelgrimstocht naar Trier en Echternach.

Lees meer: Belijdenisgroep 2017 op pelgrimstocht naar Trier en Echternach

Kerkdiensten op zondag 22 april 2018

Barneveld - 10:00 uur

Toen de Here Jezus in de veertig dagen tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart geregeld verscheen aan zijn discipelen, gebruikte Hij die ontmoetingen om met hen te spreken over het Koninkrijk van God (Handelingen 1 vers 3). Nu had Hij vóór zijn lijden en sterven al veel over dat Koninkrijk van God verteld - vooral in zijn gelijkenissen (parabels). "Het Koninkrijk van de hemel is te vergelijken met...". zo zei Hij dan, en dan kwam er een mooi verhaal. Dus op die manier wisten de discipelen er al het nodige van. Wat heeft Jezus daar in die veertig dagen dan aan toegevoegd? Ik weet dat natuurlijk niet, want ik was er niet bij, en de Bijbel vertelt het niet. Toch wil ik a.s. zondag hierover een preek houden. Want ik denk dat Jezus hier toch een tipje van de sluier oplicht. Als ik het goed zie, bereidt Jezus hier zijn discipelen voor op wat er komt, en ook op wat zij gaan doen, en dat kun je verbinden met het Koninkrijk van God. Intussen leven wij 2000 jaar later, en kunnen wij zien wat er vanaf toen naar nu toe gebeurd is, en ook dat kunnen we verbinden met het Koninkrijk van God. En zo ontstaat er een beeld. Dat beeld gaat ons duidelijk maken dat wij er middenin leven - in de dagen die uitlopen op de komst van het Koninkrijk; dagen, waarin je dat Koninkrijk al 'voelt' en 'ziet' komen....

Voorganger ds. G.F. de Kimpe
Liturgie Klik hier
Bijzonderheden
  • Er is bijbelklas voor kinderen uit groep 1 t/m 6.
  • Collecte is bestemd voor de kerk.
  • Koffie drinken na de dienst.

Barneveld - 16:30 uur

Voorganger ds. R. Drop (NGK)
Liturgie Klik hier
Bijzonderheden
  • Collecte is bestemd voor de kerk.

 

Afsluitende Alpha-cursusavond met gasten

Op 3 april jl. vond de afsluitende avond van de Alpha-cursus plaats. Een gezellige, boeiende avond waarvoor alle deelnemers mensen uit hun omgeving hadden uitgenodigd. Een aantal geïnteresseerden en vrijwilligers waren ook van de partij. De opbouw van de avond was grotendeels als een gewone cursusavond waardoor de gasten een goede indruk kregen van wat de Alpha-cursus inhoudt. Aan het eind van de avond vertelden twee deelnemers over hoe ze de cursus gevonden hebben en wat het met hen persoonlijk had gedaan. Dit was heel indrukwekkend en raakte een snaar bij de aanwezigen.

We zien uit naar een nieuwe Alpha-cursus in 2019. Iets voor u/jou?
Houd alphacursusvoorthuizen.nl in de gaten voor de precieze startdatum.

Lees meer: Afsluitende Alpha-cursusavond met gasten

Vijf jaar 'AanTafel'

Het project 'Aan Tafel' bestaat vijf jaar. Op dertien december 2017 stond er een mooi artikel over 'Aan Tafel' in de Barneveldse krant.

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer: Vijf jaar 'AanTafel'

Hermeneutiek lees- en bespreekgroep

In het kerkblad dat uitkwam op 17 september 2017 schreef ds. De Kimpe op blz. 15 dat hij het boek ‘Gereformeerde Hermeneutiek Vandaag’ had gelezen. Onze dominee ziet er wel wat in om dit boek samen te lezen en te bespreken met anderen, die geïnteresseerd zijn. Tijdens elke avond (1 keer per maand) kunnen we elkaar vragen stellen naar aanleiding van elk hoofdstuk en kunnen we samen naar antwoorden zoeken. Ds. de Kimpe denkt dat dit hele boeiende besprekingen kunnen worden. Elk hoofdstuk staat op zichzelf en dat heeft als voordeel dat het niet bezwaarlijk is als je een keer een avond mist.

Lees meer: Hermeneutiek lees- en bespreekgroep

Pre-Marriage Course

De Pre-Marriage Course wordt ook wel eens huwelijkscatechese genoemd. Maar dan moet je niet denken aan Bijbelstudies over het huwelijk of zo. Niet, dat daar iets mis mee is, maar de Pre-Marriage Course heeft een andere insteek: vooral heel praktisch.

In de cursus komen o.a. de volgende vragen aan de orde:
Hoe maak je je huwelijk tot iets moois? Wat zijn de valkuilen? Hoe kun je goed omgaan met lastige situaties? Hoe kun je samen werken aan een sterk huwelijk?

Lees meer: Pre-Marriage Course

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. G.F. de Kimpe

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld